Behandling av person­opplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, slik som når du f.eks. melder deg på nyhets­brev, vil vi behandle person­opplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om person­opplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av person­opplysningene.

Behandlings­ansvarlig for person­opplysningene vi behandler er Bedre dyrevelferd i landbruket.

Kontakt­informasjon er:
Organisasjonens navn: Bedre dyrevelferd i landbruket 
Adresse: c/o Norun Haugen, Alnagata 11, 0192 Oslo
E-post: norunphaugen@gmail.com
Organisasjonsnr.: 932393492

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine person­opplysninger kan du kontakte oss på ovenstående e-postadresse.

Hvorfor samler vi inn person­opplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine person­opplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende person­opplysninger til formålene angitt her:

Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle person­opplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av person­opplysninger skjer på grunnlag av en interesse­avveining. Vi har vurdert det slik at det ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjons­kapsler (cookies). Vi behandler person­opplysninger på grunnlag av en interesse­avveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av person­opplysninger til andre

Vi gir ikke person­opplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lov­grunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid

Vi lagrer dine person­opplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål person­opplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at person­opplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Person­opplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtale­forholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler person­opplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av person­opplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til data­portabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av person­opplysninger hos oss.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av person­opplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvern­lovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av person­opplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontakt­opplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.